Truy cập nội dung luôn

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm thấy 151 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
39/2022/QĐ-UBND 08-11-2022 Ban hành Quy định nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
38/2022/QĐ-UBND 08-11-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
37/2022/QĐ-UBND 07-11-2022 Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
36/2022/QĐ-UBND 03-11-2022 Ban hành Quy định phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
35/2022/QĐ-UBND 01-11-2022 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông 0-lượt Xem
34/2022/QĐ-UBND 20-10-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đàu tư tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
33/2022/QĐ-UBND 28-09-2022 Ban hành Quy định Định hướng nội dung quy ước ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
32/2022/QĐ-UBND 15-09-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang 0-lượt Xem
31/2022/QĐ-UBND 09-09-2022 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 1-lượt Xem
30/2022/QĐ-UBND 06-09-2022 Bãi bỏ Quyết định số 35/1999/QĐ.UB ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 1-lượt Xem
29/2022/QĐ-UBND 15-08-2022 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
28/2022/QĐ-UBND 08-08-2022 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
27/2022/QĐ-UBND 03-08-2022 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 quy định đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Điều 2 của Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 quy định đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
26/2022/QĐ-UBND 01-08-2022 Quy định đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
25/2022/QĐ-UBND 22-07-2022 Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
23/2022/QĐ-UBND 19-07-2022 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
21/2022/QĐ-UBND 11-07-2022 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
20/2022/QĐ-UBND 17-06-2022 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
19/2022/QĐ-UBND 09-06-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
18/2022/QĐ-UBND 24-05-2022 Bãi bỏ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Xúc tiến Thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007