Truy cập nội dung luôn

Văn bản ban hành Văn bản ban hành

Tìm thấy 42 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
138/KH-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 17-03-2020 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2020 6-lượt Xem
137/KH-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 17-03-2020 Phát động chuyên đề thi đua ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2020 3-lượt Xem
179/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 29-07-2019 Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 9-lượt Xem
147/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 29-05-2019 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
112/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 17-04-2019 Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
161/KH-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 21-03-2019 Ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2019 3-lượt Xem
30/KH-UBND 13-02-2019 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Ciang năm 2019 3-lượt Xem
82/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 12-02-2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
81/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 12-02-2019 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
77/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND 12-02-2019 Ban hành Quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn 11-lượt Xem

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007