Truy cập nội dung luôn

Thông tin chung Thông tin chung

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 23, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273.3873153     -      Fax: 0273.3873680

- Email: vp-ubnd@tiengiang.gov.vn

Quá trình hình thành Quá trình hình thành

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giang được tổ chức lại trên cơ sở tách ra từ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 07/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007