Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo Văn phòng Lãnh đạo Văn phòng

1. Chánh Văn phòng

- Họ và tên: LÝ HOÀNG CHIÊU

- Điện thoại: 0273.3 873162

- Email: lyhoangchieu@tiengiang.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: HUỲNH TRUNG NAM

- Điện thoại: 0273.3977886

- Email: huynhtrungnam@tiengiang.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: TRẦN VĂN TOÀN

- Điện thoại: 0273.3978090

- Email: tranvantoan@tiengiang.gov.vn

4. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH

- Điện thoại: 0273.3873158

- Email: nguyenphuongbinh@tiengiang.gov.vn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007