Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới

Ngày 18/01/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày 18/01/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Tăng cường kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
Tăng cường kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản thực hiện Công văn số 327/BYT-MT ngày 19/01/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn...

Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ký Quyết định số 45/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Tiền Giang: Công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Tiền Giang: Công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Qua một năm thực hiện chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 13/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh côn...

Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 19
Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 19

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông báo số 7/TB-VPCP ngày 12/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương. ...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ký Quyết định số 44/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (sau đây gọi tắt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông) năm 2023 trên...

Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023 - 2030
Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023 - 2030

Thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2023 về việc bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Tiền Gi...

Tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội đầu năm 2023
Tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội đầu năm 2023

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội đầu năm 2023.

...

Phê duyệt Đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2030"
Phê duyệt Đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2030"

Ngày 13/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2030"....

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang đợt 03 năm 2022
Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang đợt 03 năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang đợt 03 năm 2022...

Kế hoạch thăm, tặng quà Tết Quý Mão năm 2023
Kế hoạch thăm, tặng quà Tết Quý Mão năm 2023

Ngày 04/01/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc tổ chức thăm, tặng quà, trợ cấp cho người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em mồ côi và gia đình có người tử vong do dịch Covid-19; thăm các đơn vị tập trung trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. ...

Triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 7201/UBND-NC về việc triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản thực hiện Công văn số 2/VPCP-KGVX ngày 01/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường...
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày 20/12/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang...

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007