Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06
06/10/2022

Ngày 29/9/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND triển khai việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/9/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND triển khai việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Thống nhất chung trong việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu để cập nhật dữ liệu trẻ em dưới 16 tuổi vào phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở theo quy trình hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH). Công tác rà soát, chuẩn hóa và làm sạch số liệu trẻ em phải được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chính xác, hiệu quả.

Nội dung thực hiện: Kết xuất ra danh sách trẻ em trên phần mềm quản lý thông tin trẻ em (gọi tắt là phần mềm); thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản tại các hộ gia đình. Trong quá trình rà soát, nếu có trẻ em mới phát sinh chưa được quản lý trên phần mềm, cần bổ sung vào danh sách; thực hiện đối chiếu, xác thực thông tin Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân và cung cấp mã định danh; thực hiện cập nhật thông tin trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch tải lên phần mềm theo Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Đối tượng thực hiện: Trẻ em theo danh sách xuất trên phần mềm quản lý thông tin trẻ em. Số lượng: Theo số liệu thống kê trên phần mềm đến ngày 04/8/2022 là 340.782 trẻ em.

Tiến độ thực hiện: Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 30/12/2022: Thực hiện xuất dữ liệu từ phần mềm (danh sách excel), rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin, cập nhật thông tin trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch tải lên phần mềm, cụ thể như sau:

- Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 10/10/2022: Xuất ra danh sách trẻ em trên phần mềm.

- Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 30/11/2022: Rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản tại các hộ gia đình.

Lưu ý: Trong quá trình rà soát, nếu có trẻ em mới phát sinh chưa được quản lý trên phần mềm, cần bổ sung vào danh sách trẻ em mới phát sinh chưa được quản lý trên phần mềm, rà soát, bổ sung, điều chỉnh xác thực và cung cấp mã định danh.

- Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 10/12/2022, bàn giao danh sách về Sở LĐ-TB&XH để kiểm tra.

- Từ ngày 11/12/2022 đến ngày 30/12/2022 thực hiện cập nhật thông tin trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch vào phần mềm theo Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH: Kết xuất ra danh sách trẻ em trên phần mềm quản lý thông tin trẻ em. Kiểm tra, cập nhật thông tin trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch vào phần mềm. Chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cộng tác viên và các cơ quan có liên quan hướng dẫn cán bộ phụ trách công tác LĐ-TB&XH cấp xã căn cứ vào danh sách trẻ em xuất ra trên phần mềm thực hiện rà soát các nội dung trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, cha/mẹ/người giám hộ. Nếu có trẻ em mới phát sinh chưa được quản lý trên phần mềm, cần bổ sung vào danh sách và thực hiện cập nhật thông tin trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch vào phần mềm theo Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Công an tỉnh: Chỉ đạo, đôn đốc Công an các cấp phối hợp với ngành LĐ-TB&XH tiếp nhận danh sách trẻ em để thực hiện đối chiếu, xác thực thông tin, cung cấp mã định danh trẻ em còn thiếu và bàn giao danh sách cho cán bộ phụ trách công tác LĐ-TB&XH cùng cấp để hoàn thiện, cập nhật thông tin trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch vào phần mềm.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, các đơn vị có liên quan hướng dẫn kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc kết nối chính thức giữa hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em (khi có hướng dẫn của Trung ương).

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phối hợp với ngành LĐ-TB&XH thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản tại các hộ gia đình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH, Công an phối hợp với các ngành có liên quan, UBND cấp xã triển khai Đề án 06, tiến hành rà soát dữ liệu trẻ em trên phần mềm quản lý thông tin trẻ em.

Chỉ đạo UBND cấp xã, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã giao cán bộ phụ trách công tác LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cộng tác viên và cơ quan đoàn thể có liên quan thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản tại các hộ gia đình. Trong quá trình rà soát, nếu có trẻ em mới phát sinh chưa được quản lý trên phần mềm, cần bổ sung vào danh sách...

Lâm Như

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007