Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phê duyệt Đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2030"
10/01/2023

Ngày 13/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2030".

Ngày 13/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2030".

Theo đó, giai đoạn 2022 - 2025, tiếp tục giữ vững và nâng cao thành tích, thứ hạng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024; thành tích tham dự các giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế hàng năm đạt tốp 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tuyển chọn và huấn luyện ban đầu vận động viên năng khiếu nghiệp dư cơ sở (tuyến 3) từ 500 - 700 vận động viên, đào tạo vận động viên năng khiếu tập trung (tuyến 2) từ 200 - 250 vận động viên, tổ chức huấn luyện vận động viên tuyến 1 từ 150 - 200 vận động viên; phấn đấu có từ 25 - 30 vận động viên, huấn luyện viên tham gia các đội tuyển, đội trẻ quốc gia tham dự các giải khu vực, châu lục và thế giới. Giai đoạn 2026 - 2030, tập trung cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần XI năm 2028; phấn đấu nâng thứ hạng của đoàn thể thao Tiền Giang lên 20/63 đơn vị tham gia. Tuyển chọn và huấn luyện ban đầu vận động viên năng khiếu nghiệp dư cơ sở (tuyến 3) từ 700 - 1.000 vận động viên, đào tạo vận động viên năng khiếu tập trung (tuyến 2) từ 250 - 300 vận động viên, tổ chức huấn luyện vận động viên tuyến 1 từ 200 - 250 vận động viên.

Đề án đề ra nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030; xây dựng và phát triển lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao; phát triển, quy hoạch 30 môn thể thao trọng điểm quốc gia; xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên, huấn luyện viên theo từng giai đoạn; đồng thời định hướng hoạt động quan hệ quốc tế về thể thao thành tích cao. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên, từ nay đến năm 2030, sẽ tập trung vào các giải pháp sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động thể thao thành tích cao; xem nhiệm vụ xây dựng và phát triển thể thao thành tích cao là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, hàng năm. Xây dựng và phát triển các tuyến đào tạo vận động viên, có kế hoạch phát triển lâu dài lực lượng huấn luyện viên, trọng tài, bảo đảm luôn luôn có lực lượng kế cận trong quá trình đào tạo, huấn luyện. Xây dựng hệ thống thi đấu từ tỉnh đến cơ sở, thể hiện được chiến lược phát triển của ngành từng giai đoạn, đồng thời phản ánh được truyền thống và thế mạnh của từng địa phương. Thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ đối với huấn luyện viên và vận động viên các tuyến; hợp tác liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài nước. Đầu tư cơ sở vật chất cho thể thao thành tích cao, kết hợp với tăng cường xã hội hóa để tạo thêm nguồn đầu tư cho công tác đào tạo, tăng thêm giải thưởng để kích thích sự phấn đấu của huấn luyện viên, vận động viên, tạo thêm cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ cho phong trào và thể thao thành tích cao. Bên cạnh đó, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn.

Ngọc Anh

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007