Truy cập nội dung luôn

Bộ máy, cơ cấu tổ chức Bộ máy, cơ cấu tổ chức

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Khối hành chính

1

 Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

2

 Phòng Tổng hợp

3

 Phòng Kinh tế

4

 Phòng Khoa giáo - Văn xã

5

 Phòng Nội chính

6

 Phòng Ngoại vụ

7

 Ban Tiếp Công dân

8

 Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính

Đơn vị sự nghiệp

1

 Trung tâm Tin học và Công báo

2

 Trung tâm Hội nghị

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007