Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo Văn phòng Lãnh đạo Văn phòng

1. Phó Chánh Văn phòng (phụ trách chung):

- Họ và tên: HUỲNH TRUNG NAM

- Điện thoại: 0273.3977886

- Địa chỉ Email: huynhtrungnam@tiengiang.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: TRẦN VĂN TOÀN

- Điện thoại:

- Địa chỉ Email: tranvantoan@tiengiang.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH

- Điện thoại: 0273.3873158

- Địa chỉ Email: nguyenphuongbinh@tiengiang.gov.vn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 5057