Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo VP UBND tỉnh Lãnh đạo VP UBND tỉnh

1. Chánh Văn phòng:

- Họ và tên:

- Điện thoại:

- Địa chỉ Email:

2. Phó Chánh Văn phòng (phụ trách quản lý, điều hành):

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU ĐỨC

- Điện thoại: 0273.3977886

- Địa chỉ Email: nguyenhuuduc@tiengiang.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: TRẦN VĂN ĐỒNG

- Điện thoại: 0273.3978090

- Địa chỉ Email: tranvandong@tiengiang.gov.vn

4. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH

- Điện thoại: 0273.3873158

- Địa chỉ Email: nguyenphuongbinh@tiengiang.gov.vn

5. Phó Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: TRẦN HOÀNG NHẬT NAM

- Điện thoại: 0273.873162

- Địa chỉ Email: tranhoangnhatnam@tiengiang.gov.vn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766