Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 30 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
71/QĐ-VPUB 09-11-2018 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
43/QĐ-VPUB 25-07-2018 Công nhận kết quả thi đua Quý II năm 2018 1-lượt Xem
19/QD-VPUB 10-04-2018 Công nhận kết quả thi đua Quý I năm 2018 0-lượt Xem
130/KH-VPUB 03-04-2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2018 1-lượt Xem
04/QĐ-VPUB 24-01-2018 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
03/QĐ-VPUB 09-01-2018 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 0-lượt Xem
95/QĐ-VPUB 13-11-2017 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
94/QĐ-VPUB 13-11-2017 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
91/QĐ-VPUB 10-11-2017 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
90/QĐ-VPUB 10-11-2017 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên mạng máy tính và xử lý sự cố máy tính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766