Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  Phó Trưởng phòng          Cao Trung Hiếu   caotrunghieu@tiengiang.gov.vn ...
Trung tâm Công báo Trung tâm Công báo
  Phó Giám đốc         Võ Đạt Danh  vodatdanh@tiengiang.gov.vn ...
Trung tâm Hội nghị Trung tâm Hội nghị
  Giám đốc          Phạm Văn Công   phamvancong@tiengiang.gov.vn ...
Phòng Quản trị - Tài vụ Phòng Quản trị - Tài vụ
  Trưởng phòng          Nguyễn Văn Liêm   nguyenvanliem@tiengiang.gov.vn ...
Ban Tiếp Công dân tỉnh Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Trưởng ban          Trần Văn Đồng   tranvandong@tiengiang.gov.vn ...
Trung tâm Tin học Trung tâm Tin học
  Giám đốc          Nguyễn Hoàng Diệp   nguyenhoangdiep@tiengiang.gov.vn ...
Phòng Hành chính - Tổ chức Phòng Hành chính - Tổ chức
  Trưởng phòng          Nguyễn Hoàng Lâm   nguyenhoanglam@tiengiang.gov.vn ...
Phòng Khoa giáo - Văn xã Phòng Khoa giáo - Văn xã
  Trưởng phòng         Nguyễn Quốc Việt  nguyenquocviet@tiengiang.gov.vn ...
Phòng Nội chính Phòng Nội chính
  Trưởng phòng          Nguyễn Văn Năm   nguyenvannam@tiengiang.gov.vn ...
Phòng Tài chính Phòng Tài chính
  Trưởng phòng         Nguyễn Minh Hiếu  nguyenminhhieu@tiengiang.gov.vn ...
Phòng Đầu tư - Xây dựng Phòng Đầu tư - Xây dựng
  Trưởng phòng         Huỳnh Trung Nam  huynhtrungnam@tiengiang.gov.vn ...
Phòng Kinh tế Phòng Kinh tế
  Trưởng phòng          Phạm Thanh Tâm   phamthanhtam@tiengiang.gov.vn ...
Phòng Tổng hợp Phòng Tổng hợp
  Trưởng phòng         Phùng Quốc Anh  phungquocanh@tiengiang.gov.vn ...
Các phòng, trung tâm trực thuộc Các phòng, trung tâm trực thuộc
Các phòng, trung tâm trực thuộc   STT Tên đơn vị Số điện thoại  Các đơn vị hành chính ...
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1