Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2015 và biểu dương điển hình tiên tiến Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2015 và biểu dương điển hình tiên tiến
Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015 và biểu dương điển hình tiên tiến. Đến dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Kim Mai và Lê Văn Nghĩa cùng toàn thể cán bộ, công...
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1