Skip to Content

Thông tin chung Thông tin chung

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ:

Tên tiếng Việt: VĂN PHÒNG UBND TỈNH TIỀN GIANG

Tên tiếng Anh: OFFICE OF TIEN GIANG PEOPLE'S COMMITTEE

Địa chỉ: số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273).3873153

Fax: (0273).3873680

Email: vp-ubnd@tiengiang.gov.vn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766