THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ:

Tên tiếng Việt: VĂN PHÒNG UBND TỈNH TIỀN GIANG

Tên tiếng Anh: OFFICE OF TIEN GIANG PEOPLE'S COMMITTEE

Địa chỉ: số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273).3873153

Fax: (0273).3873680

Email: vp-ubnd@tiengiang.gov.vn

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 32
  Tổng lượt truy cập: 12528