Văn bản Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
130/KH-VPUB 03-04-2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2018 0-lượt Xem
95/QĐ-VPUB 13-11-2017 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
94/QĐ-VPUB 13-11-2017 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
91/QĐ-VPUB 10-11-2017 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
90/QĐ-VPUB 10-11-2017 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên mạng máy tính và xử lý sự cố máy tính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
89/QĐ-VPUB 10-11-2017 Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
01/QĐ-VPUB 04-01-2017 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 1-lượt Xem
4343/QĐ-UBND 29-12-2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 7-lượt Xem
50/QĐ-VPUB 19-09-2016 Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 12-lượt Xem
137/QĐ-VPUB 14-04-2016 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 0-lượt Xem
873/QĐ-VPUB 31-03-2016 Khen thưởng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014-2015 15-lượt Xem
762/QĐ-UBND 28-03-2016 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 11-lượt Xem
95/KH-VPUB 11-03-2016 Thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016. 3-lượt Xem
10/QĐ-VPUB 09-03-2016 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh 6-lượt Xem
35/KH-UBND 25-02-2016 Kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 1-lượt Xem
53/TB-VPUB 17-02-2016 Về việc thực hiện chữ ký số đối với các văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi liên thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành 9-lượt Xem
30/BC-VPUB 21-01-2016 Công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 8-lượt Xem
26/KH-VPUB 20-01-2016 Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 2-lượt Xem
3375/QĐ-UBND 14-12-2015 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
32/QĐ-VPUB 15-06-2015 Công nhận kết quả thi đua Quý I năm 2015 11-lượt Xem

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 34
  Tổng lượt truy cập: 11184