Skip to Content

Bộ máy, cơ cấu tổ chức Bộ máy, cơ cấu tổ chức

Các phòng, trung tâm trực thuộc
 

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

 Các đơn vị hành chính

1

 Phòng Tổng hợp

 0273.3875279

2

 Phòng Kinh tế

 0273.3882111

3

 Phòng Đầu tư  - Xây dựng

 0273.3873575

4

 Phòng Tài chính

 0273.3878666

5

 Phòng Khoa giáo - Văn xã

 0273.3975346

6

 Phòng Nội chính

 0273.3873156

7

 Phòng Hành chính - Tổ chức

 0273.3873153

8

 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

 0273.3976398

9

 Phòng Quản trị - Tài vụ

 0273.3873104

10

 Ban Tiếp Công dân tỉnh

 0273.3880058

 Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thực

1

 Trung tâm Tin học

 0273.3874917

2

 Trung tâm Công báo

 0273.3972622

3

 Trung tâm Hội nghị

 0273.3971017

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766