Skip to Content

Bộ máy, cơ cấu tổ chức Bộ máy, cơ cấu tổ chức

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Khối hành chính

1

 Phòng Hành chính - Tổ chức

2

 Phòng Tổng hợp

3

 Phòng Kinh tế

4

 Phòng Khoa giáo - Văn xã

5

 Phòng Nội chính

6

 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

7

 Phòng Quản trị - Tài vụ

8

 Ban Tiếp Công dân

9

 Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đơn vị sự nghiệp

1

 Trung tâm Tin học và Công báo

2

 Trung tâm Hội nghị

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 5057