Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang" năm 2018
30/08/2018

Ngày 21/8/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang" năm 2018.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

Đối tượng tham gia dự thi là các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập 01 đội dự thi có tối đa 15 thành viên. Lưu ý: Các diễn viên, nghệ sĩ, viên chức thuộc Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang, Đội Thông tin lưu động tỉnh và các Đội tuyên truyền lưu động cấp huyện không được tham gia trong các đội dự thi.

Hội thi sẽ được tổ chức thành 2 vòng: Vòng loại (sẽ diễn ra vào tháng 9/2018) và vòng chung kết (sẽ diễn ra vào tháng 10/2018).

Vòng loại: Mỗi đội dự thi cử 04 thành viên tham gia. Hình thức thi trực tuyến trên mạng, đề thi trắc nghiệm, kết quả chấm điểm ngay sau khi thí sinh kết thúc bài thi. Điểm của mỗi đội là tổng điểm thi của 04 thành viên trong đội. Nội dung thi xoay quanh chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và 06 lĩnh vực cải cách hành chính: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Chọn 08 đội có kết quả cao nhất, gồm: 05 đội của các sở, ngành tỉnh và 03 đội các huyện, thành phố, thị xã sẽ vào thi vòng chung kết.

Vòng chung kết: 08 đội thi vòng chung kết sẽ trải qua các phần thi: Giới thiệu, trắc nghiệm kiến thức, thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính, biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền cải cách hành chính. Chi tiết về hình thức, nội dung các vòng thi và tài liệu tham khảo được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ hội thi do Ban Tổ chức hội thi ban hành.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải chính: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 04 giải khuyến khích. Giải phụ: 02 giải tự giới thiệu hay, 02 giải thuyết trình hay, 02 giải tiểu phẩm hay.

Thông qua hội thi nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức trong việc phát huy sáng kiến, hiến kế, cải cách quy trình, thủ tục hành chính, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm giữa các cá nhân, đơn vị.

Lê Trang

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766