Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tiền Giang thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
11/02/2018

Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm triển khai các hoạt động kiểm tra theo nội dung, phương pháp được nêu trong Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đoàn kiểm tra gồm 10 thành viên, do ông Trần Văn Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trung Hiếu

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766