Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phải nỗ lực cao hơn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công
11/04/2018

Đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lê Văn Hưởng tại Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I-2018 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều ngày 10/4/2018.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh đã tích cực triển khai ngay từ đầu năm với tổng vốn giao và thực hiện đến nay là 3.383,8 tỷ đồng, bố trí cho 326 công trình trong toàn tỉnh. Đây là năm mà nguồn vốn đầu tư công được bố trí cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (chưa kể dự kiến sẽ có bổ sung trong kế hoạch năm nay nguồn vốn đầu tư công năm 2017 kết dư chuyển sang). Tuy nhiên theo báo cáo của Sở, tính đến ngày 31/3/2018, khối lượng thi công chỉ mới đạt khoảng 10% và giải ngân vốn đầu tư công chỉ mới đạt 7% kế hoạch. Theo lý giải của Sở Kế hoạch và Đầu tư có 03 nguyên nhân chính gây chậm trễ tiến độ: Các ngành, các huyện, thành, thị tập trung nghiệm thu, thanh toán kế hoạch vốn năm 2017 đến hết tháng 01/2018; khâu hoàn tất hồ sơ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu cũng gặp những khó khăn, dẫn đến chậm triển khai các công trình trong kế hoạch.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các chủ đầu tư, sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các ban quản lý dự án tỉnh, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận, yêu cầu các ngành, các cấp liên quan nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư công phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, phải có biện pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công, trước mắt phải hoàn tất toàn bộ thủ tục liên quan để đi vào triển khai dự án, trong đó chú ý tăng cường công tác đấu thầu qua mạng (kể cả nếu xét thấy cần thiết, cơ quan tham mưu cần chỉ rõ danh mục phải thực hiện đấu thầu qua mạng); tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các đơn vị nhà thầu vi phạm hợp đồng; điều chuyển vốn các dự án chậm triển khai hoặc tiến độ thi công chậm kéo dài, giải ngân thấp sang dự án có tiến độ thi công, giải ngân tốt... Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo trong thường trực UBND tỉnh sắp xếp thời gian trực tiếp kiểm tra các đơn vị chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và kiểm tra thực địa công trình; cơ quan tham mưu báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ, ngành liên quan về tiến độ và kiến nghị sắp xếp, bổ sung nguồn vốn triển khai dự án nâng cấp đô thị (tài trợ của Ngân hàng Thế giới); khẩn trương chuẩn bị danh mục đầu tư công năm 2019, trong đó phải sớm hoàn tất hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư trước tháng 5 và phê duyệt dự án trước tháng 10/2018, không để bị động trong khâu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư dẫn đến chậm triển khai công trình...

Quốc Anh

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766