Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
01/06/2017

Chiều ngày 30/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, tham dự có ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính với trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, cả nước đã tinh giảm được hơn 5.000 biên chế; có 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Các bộ, ngành Trung ương đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công theo danh mục đã được phê duyệt trong năm 2016, đạt 77%, qua đó góp phần tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm sách nhiễu nhân dân khi thực hiện thủ tục hành chính...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ nhấn mạnh: Các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định; quán triệt nghiêm túc các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng về đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung rà soát cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định; các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp...

Cao Nguyên

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766