Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2015 và biểu dương điển hình tiên tiến
20/04/2015

​Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015 và biểu dương điển hình tiên tiến. Đến dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Kim Mai và Lê Văn Nghĩa cùng toàn thể cán bộ, công chức.
 
Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động
hạng Ba cho tập thể Trung tâm Hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2014 Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành, phối hợp các hoạt động chung các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành,  thị; thực hiện công tác soạn thảo và tổ chức thẩm tra các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định và thời gian. Đặc biệt năm 2014 chất lượng các tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã cơ bản đảm bảo 04 yếu tố: Tính pháp lý, sự cần thiết, tính khả thi và đúng thẩm quyền. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đối ngoại, tiếp đón các đoàn khách trong và ngoài nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ phận hành chính đã tiếp nhận 17.034 văn bản đến, phát hành đi 11.250 văn bản và 63.818 thư. Công tác tiếp nhận và chuyển giao văn bản đến, đi được phát hành kịp thời gian, đúng địa chỉ, hạn chế các sai sót trong quá trình xử lý, chuyển giao, phát hành tài liệu, văn bản của UBND tỉnh đến các ngành, huyện, thị. Phòng tiếp dân tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp giải quyết, xử lý các vụ khiếu kiện thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong đó đã tiếp 1.510 lượt công dân khiếu nại, phản ảnh, đề đạt nguyện vọng; có 18 vụ khiếu nại đông người; tiếp nhận 1.205 đơn.

 
Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động
hạng Ba cho bà Đỗ Thị Hương Thu, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trong năm 2014, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều biến động về nhân sự, nhưng nhờ có sự đoàn kết, phấn đấu, không ngừng nỗ lực nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, kịp thời hoàn thành các bộ tài liệu Điều chỉnh quy hoạch tổng thể tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), tham mưu báo cáo phục vụ xây dựng  văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh... Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện thông qua việc thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức các quy định của pháp luật; lãnh đạo Văn phòng quan tâm theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện phòng, chống tham nhũng lãng phí; đồng thời thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ, góp phần trong việc thực hiện hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các CB, CC đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu cho thường trực UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện "Dân vận chính quyền" trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, hội nghị đã báo cáo và phát động phong trào điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014. Trong năm 2015, Văn phòng UBND tỉnh cần chú trọng công tác tham mưu phải cải tiến phương pháp phục vụ khoa học, đảm bảo yêu cầu hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh; làm cầu nối tốt trong mối quan hệ công tác, nhất là công tác đối nội, đối ngoại. Công tác quản lý an ninh nội bộ, mỗi CBCC nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn an ninh - trật tự tại cơ quan. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chính quyền có chương trình phát động thi đua đặc biệt, tập trung chuyên đề "Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lề lối làm việc, hoạt động công vụ" nhằm khích lệ phong trào thi đua ái quốc của từng CB,CC. Chấp hành tuyệt đối an toàn giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán 2015.

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao tặng 01 Huân chương Lao động hạng III cho tập thể; 01 Huân chương Lao động hạng III cho cá nhân; 02 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ; công bố Quyết định khen thưởng cho 89 cán bộ, công chức, viên chức được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 72 "Lao động tiên tiến"; 02 "Hoàn thành nhiệm vụ"; 04 tập thể "Lao động Xuất sắc".

Tin: Thanh Hưng; Ảnh: Quang Vinh

Tin liên quan

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766