Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Sở Tư pháp
11/04/2018

Ngày 02/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ký các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Sở Tư pháp.

Cụ thể gồm: Quyết định số 839/QĐ-UBND công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 840/QĐ-UBND công bố danh mục 12 thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, lĩnh vực Chăn nuôi, lĩnh vực Diêm nghiệp và lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 841/QĐ-UBND công bố danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; lĩnh vực Đấu thầu - Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); lĩnh vực Đấu thầu - Lựa chọn nhà đầu tư; lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và lĩnh vực Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 842/QĐ-UBND công bố danh mục 45 thủ tục hành chính (Cấp tỉnh: 35 thủ tục; Cấp huyện: 09 thủ tục; Cấp xã: 01 thủ tục) trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 843/QĐ-UBND công bố danh mục 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 844/QĐ-UBND công bố danh mục 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Pages/qdcb.aspx.  

Trung Hiếu

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766