Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương và Sở Tư pháp
28/04/2018

 Ngày 23/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương và Sở Tư pháp.

Cụ thể gồm: Quyết định số 1086/QĐ-UBND công bố danh mục 07 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 04 thủ tục; cấp huyện: 03 thủ tục) trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh và lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương.

Quyết định số 1087/QĐ-UBND công bố danh mục 13 thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Quyết định số 1088/QĐ-UBND công bố danh mục 128 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 87 thủ tục; cấp huyện: 36 thủ tục; cấp xã: 05 thủ tục) trong các lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Hệ thống văn bằng, chứng chỉ và Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Pages/qdcb.aspx. Riêng lĩnh vực Quản lý cạnh tranh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2018.

Trung Hiếu

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766