Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

"Sở cần quyết liệt hơn trong thực thi trách nhiệm được giao trong phối hợp sở, ngành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh"
12/03/2018

Đó là chỉ đạo của ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vào sáng ngày 9/3/2018.

Tại buổi làm việc, từng thành viên trong Ban Giám đốc Sở KH-ĐT đã báo cáo chi tiết với Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, trọng tâm là những kết quả cũng như khó khăn, vướng mắc kèm các kiến nghị, đề xuất cụ thể liên quan lĩnh vực đầu tư công, phát triển doanh nghiệp, công tác đổi mới doanh nghiệp, hoạt động phối hợp với sở, ngành tỉnh, hoạt động xúc tiến đầu tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Sở...

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến các Phó Chủ tịch UBND tỉnh góp ý một số mặt liên quan hoạt động của Sở KH-ĐT, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo Ban Giám đốc Sở KH-ĐT trước hết cần tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu từ cấp phòng đến cấp lãnh đạo cơ quan; nghiên cứu giải pháp nâng cao vai trò ngành KH-ĐT, trước mắt phối hợp Sở Nội vụ rà soát, xác định rõ vị trí việc làm đối với cán bộ làm công tác KH-ĐT từ tỉnh đến cấp huyện để có đề xuất cụ thể; trong điều hành công việc nội bộ cần linh hoạt trong sử dụng cán bộ, công chức để có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng (nhất là trong lĩnh vực đầu tư công), không để công việc quá tải trong một số thời điểm làm ảnh hưởng nhiệm vụ chung của cơ quan, ảnh hưởng công tác tham mưu hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh...

Trong công tác phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở KH-ĐT cần mạnh dạn, quyết liệt, thể hiện rõ vai trò, chức năng được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh, cần thiết có thể nghiên cứu xác định lại việc phân cấp quyết định các dự án đầu tư công đối với các địa phương còn hạn chế về năng lực quản lý đầu tư xây dựng; trước mắt, phối hợp các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong triển khai chủ trương tổ chức đấu thầu qua mạng... Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ở một số cơ quan, đơn vị.

Được biết, sau buổi làm việc với Sở KH-ĐT, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với một số sở, ban, ngành để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đồng thời chỉ đạo một số công việc cần tập trung tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Quốc Anh

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 25766