Chi tiết tin tức

Tiền Giang triển khai nghị quyết Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng và phát triển du lịch

Ngày 7/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 10/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 11/NQ-TU về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo những nét trọng tâm trong 02 nghị quyết  cùng dự thảo kế hoạch triển khai từng nghị quyết, nhiều đại biểu là Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và thủ trưởng sở, ngành đã phát biểu ý kiến đóng góp kế hoạch triển khai các nghị quyết, đặc biệt là ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung một số yêu cầu trọng tâm trong triển khai nghị quyết, như: Trong triển khai cần có giải pháp rõ và toàn diện về vấn đề nông nghiệp - nông thôn, chú ý gắn với xây dựng mô hình nông thôn tự quản về kinh tế - xã hội, sản xuất sạch và an toàn; phát triển đô thị phải gắn với liên kết vùng cả về xây dựng hạ tầng và phát triển du lịch; phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; trong phát triển phải tính toán phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn gắn với mục tiêu chung của vùng, của tỉnh…
Quang cảnh hội nghị.

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bên cạnh ghi nhận các ý kiến của các đại biểu, ông lưu ý các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết để đóng góp hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả, phải khẳng định quan điểm: Cấp huyện là cấp tổ chức thực hiện, cấp tỉnh (UBND tỉnh và sở, ngành) là cấp lãnh đạo, quản lý, điều hành, điều phối công việc chung dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cấp ủy và UBND các huyện, thành, thị phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, sắp xếp, tổ chức tốt lực lượng cơ quan, đơn vị để chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong chương trình, kế hoạch triển khai nghị quyết và chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ; trước mắt từng vùng (phía Đông, phía Tây và vùng trung tâm) sẽ tổ chức hội nghị để bàn biện pháp chi tiết, cụ thể để triển khai nhiệm vụ, chú ý công tác thông tin tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan, tạo sự hào hứng vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra…
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu.


Tin: Q.A - Ảnh: Ánh Nguyệt

Tin liên quan
Tiền Giang thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018    11/02/2018
Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh họp mặt cộng tác viên năm 2018    29/01/2018
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao    29/01/2018
Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Công báo điện tử    15/01/2018
Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục đi đầu trong công tác cải cách hành chính    08/01/2018
Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính    31/12/2017
Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018    29/12/2017
Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với doanh nghiệp lần thứ 4 năm 2017    22/12/2017
Tiền Giang tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính    21/12/2017
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017    30/11/2017
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1