Chi tiết tin tức

Tiền Giang: Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kiềm giảm tai nạn giao thông

"Thành viên Ban ATGT phải chịu trách nhiệm, kiểm điểm nếu để địa bàn mình phụ trách có số vụ tai nạn giao thông tăng" - đó là chỉ đạo mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tại Hội nghị sơ kết quý I về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại Thông báo số 76/TB-UBND ngày 24/3/2017 ban hành ngay sau Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng thành viên Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phải bố trí lịch, thời gian, công việc cụ thể kiểm tra, giám sát thường xuyên tại cơ sở và đăng ký lịch về Thường trực Ban ATGT tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (kể cả lịch tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông cũng phải báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khi có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo cấp huyện và thành viên Ban ATGT phụ trách địa bàn xảy ra tai nạn phải có mặt ngay tại hiện trường để cùng phối hợp, chỉ đạo, xử lý và báo cáo về UBND tỉnh. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu xây dựng Đề án Lắp đặt Camera giám sát giao thông - an ninh trật tự trên địa bàn, nhằm có cơ sở xử lý các vi phạm về ATGT và an ninh trật tự; giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản lý, tuyên truyền nhằm góp phần kiềm hãm, tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh...

Được biết, hàng năm, tai nạn giao thông trên địa bàn Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang chiếm tỷ lệ trên 60% số vụ. Riêng từ đầu năm đến nay, số vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên toàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ: Số vụ giảm 20,7%, số người bị thương giảm 45%, số người chết tương đương so cùng kỳ...

Q. Anh

Tin liên quan
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017    30/11/2017
Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017    30/11/2017
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính    30/11/2017
UBND và Liên đoàn Lao động Tiền Giang: Thực hiện tốt quy chế quan hệ công tác, trọng tâm là chăm lo cho người lao động    24/11/2017
Ông Trần Văn Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh: Công tác tiếp công dân đã đi vào nền nếp    19/11/2017
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao    10/11/2017
Hội thảo ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng thành phố thông minh    04/10/2017
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh về nguồn tại Bia chiến thắng "Bảy dũng sĩ xóm Ao"    04/10/2017
Triển khai Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh    25/09/2017
Đại hội Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2017 - 2020    15/09/2017
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1