Chi tiết tin tức

Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 3/8/2017, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Ông Phạm Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao giấy khen
cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 81 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 5 Chi bộ trực thuộc. Trong 6 tháng qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ cho Thường trực UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương, công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, việc triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ, công tác tổ chức, cán bộ được lãnh đạo chặt chẽ; thường xuyên giám sát chi bộ, đảng viên trong việc chấp hành tốt nhiệm vụ, những điều đảng viên không được làm.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị duy trì tổ chức tọa đàm thường xuyên mỗi quý/1 lần. Qua các buổi tọa đàm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng có dịp trao đổi, chia sẻ những cách làm hay trong vận dụng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tự soi rọi, đánh giá lại mình và đề ra những giải pháp thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu xoay quanh các vấn đề trọng tâm, như: công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác phát triển Đảng; phong trào Đoàn; công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những đề xuất, kiến nghị...

Phát biểu kết luận, ông Phạm Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chi bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND  tỉnh cần linh hoạt, sáng tạo, đổi mới phương thức, phong cách làm việc và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm; công tác kiểm tra, giám sát từng chi bộ; rà soát lại mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các chi bộ, chi ủy cần quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo sau đại học; rà soát lại nội dung đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên phải cụ thể, bám sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng người;...

Dịp này, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen cho 01 tập thể, 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Lâm Như

Tin liên quan
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017    30/11/2017
Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017    30/11/2017
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính    30/11/2017
UBND và Liên đoàn Lao động Tiền Giang: Thực hiện tốt quy chế quan hệ công tác, trọng tâm là chăm lo cho người lao động    24/11/2017
Ông Trần Văn Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh: Công tác tiếp công dân đã đi vào nền nếp    19/11/2017
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Tọa đàm "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"    18/11/2017
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao    10/11/2017
Hội thảo ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng thành phố thông minh    04/10/2017
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh về nguồn tại Bia chiến thắng "Bảy dũng sĩ xóm Ao"    04/10/2017
Triển khai Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh    25/09/2017
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1