Chi tiết tin tức

Đại hội Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chi bộ Hành chính vừa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đây là đơn vị được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm. Đến dự có ông Trần Thanh Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh đại hội.

Chi bộ Hành chính hiện có 13 đảng viên, sinh hoạt ghép 3 đơn vị, gồm Phòng Hành chính - Tổ chức, Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quản lý công tác tổ chức cán bộ; công tác văn thư, lưu trữ; công tác hành chính; công tác pháp chế, cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát; công tác bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh và phát hành Công báo.

Chi bộ Hành chính trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và có nhiều đổi mới trong công tác Đảng; sức chiến đấu của Chi bộ ngày càng được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc luôn được cải tiến, đưa sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ đi vào nề nếp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và Chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào "Dân vận khéo"...

Chi bộ đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã giới thiệu và phát triển Đảng được 02 đảng viên, đạt mục tiêu đề ra. Năm 2016, Chi bộ được công nhận là Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi bộ Hành chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông yêu cầu trong thời gian tới Chi bộ cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, để an tâm công tác, tích cực tham gia vào việc đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về quản lý, chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Chi ủy có kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục ngay những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, yếu kém. Chú trọng công tác giáo dục, thuyết phục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quan tâm công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh. Mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn...

Dịp này, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 3 đồng chí. Ông Nguyễn Hoàng Diệp tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ.

Tin: Lâm Như - Ảnh: Quang Vinh

Tin liên quan
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017    30/11/2017
Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017    30/11/2017
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính    30/11/2017
UBND và Liên đoàn Lao động Tiền Giang: Thực hiện tốt quy chế quan hệ công tác, trọng tâm là chăm lo cho người lao động    24/11/2017
Ông Trần Văn Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh: Công tác tiếp công dân đã đi vào nền nếp    19/11/2017
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Tọa đàm "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"    18/11/2017
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao    10/11/2017
Hội thảo ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng thành phố thông minh    04/10/2017
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh về nguồn tại Bia chiến thắng "Bảy dũng sĩ xóm Ao"    04/10/2017
Triển khai Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh    25/09/2017
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1