Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tiền Giang thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 Tiền Giang thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND...
Tiền Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 Tiền Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Ngày 04/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh. ...
Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính
Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 6195/UBND-NC về việc thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Tiền Giang của Ban Chỉ...
Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 18/12/2017,...
Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính
Ngày 15/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3765/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa...
Tiền Giang tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính Tiền Giang tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính
Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra được quan tâm đẩy mạnh...
Tiền Giang phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính...
Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 5168/UBND-KSTT về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai...
Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện: Một giải pháp tiện cả Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện: Một giải pháp tiện cả "đôi đường"
Trước đây, để thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), người dân phải đến Bộ phận Một cửa của cơ quan chức năng, giờ đây có thể thực hiện qua Bưu điện. Dịch vụ này vừa giúp tiết kiệm thời...
UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính
UBND tỉnh vừa ký thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN). Đây được...
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1