Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tiền Giang phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính...
Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 5168/UBND-KSTT về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai...
Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện: Một giải pháp tiện cả Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện: Một giải pháp tiện cả "đôi đường"
Trước đây, để thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), người dân phải đến Bộ phận Một cửa của cơ quan chức năng, giờ đây có thể thực hiện qua Bưu điện. Dịch vụ này vừa giúp tiết kiệm thời...
UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính
UBND tỉnh vừa ký thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN). Đây được...
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở...
Tập huấn công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính Tập huấn công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính
Ngày 28/6/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính,...
Tiền Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 1/6/2017,...
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Chiều ngày 30/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang...
Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017
Đó là chỉ đạo của ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tại Hội nghị UBND tỉnh sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017,...
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Ngày 17/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 3376/UBND-NC về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về...
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1