Các phòng, trung tâm trực thuộc
 

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

 Các đơn vị hành chính

1

 Phòng Tổng hợp

 0273.3875279

2

 Phòng Kinh tế

 0273.3882111

3

 Phòng Đầu tư  - Xây dựng

 0273.3873575

4

 Phòng Tài chính

 0273.3878666

5

 Phòng Khoa giáo - Văn xã

 0273.3975346

6

 Phòng Nội chính

 0273.3873156

7

 Phòng Hành chính - Tổ chức

 0273.3873153

8

 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

 0273.3976398

9

 Phòng Quản trị - Tài vụ

 0273.3873104

10

 Ban Tiếp Công dân tỉnh

 0273.3880058

 Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thực

1

 Trung tâm Tin học

 0273.3874917

2

 Trung tâm Công báo

 0273.3972622

3

 Trung tâm Hội nghị

 0273.3971017

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 32
  Tổng lượt truy cập: 12528